This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number.

  Address

  PČELARSKA ZADRUGA BEE COOPER DEVČA
  Devča bb
  Opština Merošina

  18253 Jugbogdanovac

  Matični broj: 21301400
  PIB: 110119216

  Broj dinarskog žiroračuna: 340-11016732-59

  Broj deviznog žiroračuna:   340-10025928-03

  Business Executive
  Saša Petrović
  +38160/33-69-010
  office@bee-cooper.com

  Chairman of the Board
  Saša Milosavljević
  +38164/360-30-66