Ovo je strana sa nekim osnovnim kontakt informacijama, kao sto su adresa i telefon.

Adresa

PČELARSKA ZADRUGA BEE COOPER DEVČA
Devča bb
Opština Merošina

18253 Jugbogdanovac

Matični broj: 21301400
PIB: 110119216

Broj dinarskog žiroračuna: 340-11016732-59

Broj deviznog žiroračuna: 340-10025928-03

Business Executive
Saša Petrović
+38160/33-69-010
office@bee-cooper.com

Chairman of the Board
Saša Milosavljević
+38164/360-30-66